Ανανεώσουμε την σελίδα μας

Αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την σελίδα και να της δώσουμε μια πιο σύγχρονη μορφή. Θα αναλύουμε θέματα αισθητικών επεμβάσεων και θα ρωτάμε τους πλαστικούς χειρουργούς της χώρας για να μαθαίνουμε τα τελευταία νέα στις πλαστικές επεμβάσεις.